Klaes premium

Komplexní řešení pro řízení všech procesů Vašeho podnikání.

Okna se stala neuvěřitelně složitými produkty, které kladou na výrobce vysoké požadavky. Výrobní linky, informační management, produktová organizace a kontrola musí být enormně flexibilní a zároveň naprosto spolehlivá. Klaes premium je Vaším klíčem k dosahování těchto cílů a taktéž k úspěšnému řízení Vaší společnosti. Nezáleží na tom, zda potřebujete navázat zákaznické vztahy, spravovat marketing, uzavírat krátkodobé kontrakty nebo vyrábět produkty na nejvyšší možné úrovni.

Klaes premium naplňuje tato vysoká očekávání s lehkostí. Úzce spojuje všechny sekce ve Vaší společnosti; perfektní ergonomie a maximální flexibilita zajišťují trvale udržitelný růst a profit; spolehlivé funkce, optimální organizace a cílově zaměřená kontrola produkce jsou výsledkem perfektní synchronizace modelového řešení.

Zajištění, že kompletní řešení docílí maximálně úspěšné projektové realizace, je minimálně stejně tak důležité jako software. Klaes stvořil příslušné struktury, aby perfektně podpořil Vás i Váš projekt od prvotní analýzy až po konečné uzavření projektu. Vy rozhodněte, do jaké míry hrají Vaši zaměstnanci roli ve Vašich projektech – my zajistíme zbytek.

Rozšíření digitalizace

Klaes na veletrhu Ligna s rozšířenou realitou, modulem DoorDesigner a nejnovější verzí 7.14

08.05.2019

Klaes na BAU 2019

Komplexní digitalizace

28.12.2018

Komplexní digitalizace zimní zahrady snadno a rychle

ve Stavebních a investorských novinách

19.09.2018