Klaes premium

Den integrerede løsning i ét program.

Et vindue er et komplekst produkt og stiller derfor store krav til virksomheden. Arbejdsprocesser, informationsstyring, styring og organisering af produktionen skal være fleksibel men fuldt ud pålidelig. Uanset om det drejer som om pleje af kunderelationer, optimal styring af salget, forhandlerengagement eller effektiv produktion, så styres virksomheden med succes og når sine mål ved hjælp af Klaes premium.

Klaes premium klarer din virksomheds udfordringer. Programmet forbinder alle afdelinger i virksomheden og opretholder med maksimal fleksibilitet vækst og indtjening. Pålidelig aftalestyring, optimal organisering af bestillinger, målrettet produktionsstyring er resultatet af problemfri samspil af de integrerede løsningsmoduler.

For at en samlet løsning giver succes, så er realiseringen af projektet mindst lige så vigtigt som softwaren. Klaes har skabt en struktur, der støtter virksomhedens projekter fra første analyse til slutprodukt. Du bestemmer, i hvilken grad dine medarbejdere skal engageres – vi klarer resten.