Window manufacturing - News

Sayyas na sastanku HOMAG-a

Klaes-kupac ima udio na tržištu od 25% u aluminijumskim prozorima u Kini

Sa isporučenom površinom prozora od 5 miliona m2, naš klijent Sayyas ima udio na tržištu od preko 25% u aluminijumskim prozorima u Kini. Krajem septembra dva zaposlenika, Youfu Chen i Qun Gao, izvijestili su o pristupima i iskustvima kompanije na sastanku HOMAG-a.

Tokom predavanja, zajedno sa Volkerom Schmiederom (Homag), ispitivane su uglavnom proizvodne i IT teme. Na primjer, proizvodnja prozora sa Klaesom kontrolisala je Homag-sisteme i obradu bez papira.

Go back