Window manufacturing - News

GDPR - OK nebo KO?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation neboli GDPR) přichází v platnost.

Dne 25. května vstoupí v účinnost pravidla Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů (zkráceně GDPR). To znamená, že všechny společnosti musí jednat v souladu s novým nařízením o ochraně osobních údajů. Velmi důležitou součástí je smlouva, která upravuje zpracování osobních údajů poskytovatelem služeb.

Tuto smlouvu o zpracování osobních údajů musí mít uzavřenou všechny společnosti se svými poskytovateli IT služeb – také naši zákazníci s námi. Abychom vše zjednodušili, připravili jsme pro Vás odpovídající smlouvu, která upravuje všechna relevantní témata. Díky tomu je cesta k uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů naprostou hračkou:

  1. Stáhněte si vzor smlouvy o zpracování osobních údajů a vytiskněte jej na Váš firemní papír.
  2. Doplňte kompletní adresu Vaší společnosti a uveďte datum prvotní objednávky Klaes řešení. Pokud přesný datum prvotní objednávky už nevíte, prosím, kontaktujte pana Leopolda (lleopold@klaes.com)
  3. Podepište a odešlete na naši adresu
  4. (nebo podepište, naskenujte a jednoduše pošlete E-Mailem na adresu: welcome@klaes.com)
  5. My následně smlouvu podepíšeme a odešleme Vám ji zpět - hotovo!

Jdi zpět