Window manufacturing - News

Mawi User Workshop

Volgende ontwikkelingsstappen werden gepresenteerd en besproken

Op 27 en 28 juni vond de “Mawi User Workshop“ plaats in Ahrweiler. Tegelijkertijd maakten de klanten uit Duitsland, Polen en Tsjechië kennis met de volgende ontwikkelingsstappen van Klaes Materials Management en werd de inhoud besproken.

Het nieuwe concept werd gepresenteerd met een prototype-versie. Het gaat er vooral om het dagelijkse werk sneller, transparanter en veiliger te kunnen doen. Bijvoorbeeld, door de centralisatie van terugkerende processen, het dashboard voor belangrijke taken of de uniforme datastructuur. Op basis hiervan werd de volledige workflow gepresenteerd en konden de klanten hun ideeën en suggesties op elk gebied voorstellen.

Al met al was de workshop erg prettig, omdat het nieuwe concept door iedereen als zeer goed werd beschouwd en het nog beter wordt met de inbreng van de deelnemers. Heel erg bedankt - ook voor de intensieve discussies tijdens het gezamenlijke avondevenement!

Ga terug