wood on the machine - CAM 3D for conservatory production

Klaes CAM 3D

Proizvodnja Staklenih bašta i Fasada od Drveta/Drvo-Aluminijuma


Klaes CAM 3D vam omogućava da direktno upravljate iz Klaes 3D skoro svim CNC mašinama, bez obzira na vrstu konstrukcije, sistem spajanja ili usisnog sistema. Postoje samo tri komponente: mašina, alat i softver.

Ovaj novi razvoj će u velikoj mjeri pojednostaviti vaše procese. Sve izmjene možete vidjeti na ekranu u originalnom 3D prikazu. Ove izmjene iz Klaes 3D-a biće optimalno pripremljene za proizvodnju.

Najviši kvalitet

Programi CNC-mašina automatski kreira Klaes CAM na osnovu unaprijed podešenih parametara - što se takođe može mjenjati ručno. Za svaki tip obrade, podešavanja se mogu napraviti zajedno, za alat koji se koristi, sa uslovima ulaza i izlaza i mnogim drugim parametrima specifičnim za rad.

Klaes CAM je takođe savršeno rješenje za postizanje jednako visokog kvaliteta podataka na mašini sa visokim kvalitetom podataka Klaes programa za izradu prozora.

Saznajte Više o Savršenom Rješenju Kontrole CNC Mašina za Drvo.

Klaes CAM Otvoriti 3D Flajer