Server - hardware requirements for the Klaes software

Hardware Preduslovi

Informišite se o Trenutnim IT-Predsulovima


Ovdje možete pronaći IT-preduslove i važne informacije o Klaes programu. Informišite se o minimalnim zahtjevima od Klaes Verzije 6.8 to Klaes e-prod.

Jednim klikom, svi listovi podataka mogu se lako preuzeti u PDF formatu, a zatim sačuvati ili odštampati.