Two screenshots - Klaes reports in your company

Klaes Reports

Miej bieżący podgląd do statystyk dotyczących Twojej firmy


Skuteczne zarządzanie wymaga między innymi ciągłego podglądu do najważniejszych faktów i liczb dotyczących działaności firmy. Raporty Klaes pomogą Ci odnieść sukces! Za naciśnięciem jednego przycisku twórz różne scenariusze i podejmuj decyzje jeszcze szybciej.

Niezależnie od tego, czy są to statystyki związane z dokumentami lub kosztami i przychodami, czy informacje o potwierdzonych zamówieniach. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do bazy danych SQL możesz szybko i w prosty sposób mieć dostęp do wszytkich potrzebnych Ci informacji. Możesz ustawiać i zmieniać sposób wyświetlania raportów indywidualnie i zgodnie z własnymi wymaganiami.

Dwa zrzuty ekranu na temat Raportów Klaes

Sposób prezentacji danych dostosowany do użytkownika:

• Dowolnie wybierane lub predefiniowane daty

• Reprezentacja w postaci tabeli, wykresów 2D lub 3D

• Linie trendów (na przykład różnica w odniesieniu do poprzednich wartości)

• Edycja etykiet danych

• Wyświetlanie danych w kolumnach lub jako wykres słupkowy

Możliwe raporty to:

• Dane związane ze sprzedażą według klientów / przedstawicieli

• Dane związane z dokumentami (na przykład zarejestrowane zamówienia)

• Trendy rozwoju sprzedaży

• Dane dotyczące zapasów materiałowych

• Wartości z różnych typów dokumentów

• Dane dotyczące struktury Twojej sprzedaży

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej broszurze Klaes Reports.

Otwórz broszura Klaes Reports