Webinar:

Klaes Verzija 7

Coaching-Webinar - Planiranje kapaciteta

Opis:

Rezervirajte svog ličnog predavača za internetski cjeloviti trening o planiranju kapaciteta. Bilo sedmično ili mjesečno - odlučujete kad želite tačno zakazati termin da se najbolje integriše u vaš svakodnevni posao.

Sadržaj / Tema:
 • Kompletna obuka za planiranje kapaciteta
 • Glavni podaci
  • Objašnjenje identifikatora elemenata, dodatnih jedinica
  • Varijante izračuna jedinice
  • Definicije praznika i neradnih dana
  • Slobodna polja
 • Primjena
  • Tok rada i način upotrebe
Vremenski okvir:

Pojedinačno po dogovoru

Termini:

Pojedinačno po dogovoru

Mi će mo se vama javiti nakon online-registracije i dogovoriti daljne korake.

Cijena:

Obračun po učinku i satu

Registracija: