Webinar:

Klaes Verzija 7

Impulsni-Webinar - Klaes Info Manager / Planiranje kapaciteta

Opis:

U ovom besplatnom impulsnom webinaru predstavljamo mogućnosti za optimizaciju interne komunikacije putem naših rješenja Klaes Info Manager ili planiranje kapaciteta. Saznajte kako automatizirani tokovi rada mogu usmjeriti sve procese rada u vašoj firmi.

Vremenski okvir:

Jedna Sesija (45 minuta)

Termini:

Pojedinačno po dogovoru

Mi će mo se vama javiti nakon online-registracije i dogovoriti daljne korake.

Cijena:

Besplatno

Registracija: