Software Klaes CAM on the screen - CAM 2D

Klaes CAM 2D

Stuurt u uw CNC-machine direct aan vanuit de Klaes software


Klaes CAM is de perfecte opossing voor u, om constructies vanuit het Klaes kozijnenbouwprogramma snel en optimaal met uw CNC-machine te produceren. Daarvoor heeft u nog slecte 3 componenten nodig: machine, gereedschap en software. Door de ontwikkeling van Klaes CAM worden de processen enorm vereenvoudigd, omdat de afstemming tussen de leverancier van de kozijnenbouw-software en de CNC-aansturing komt te vervallen.

Alle bewerkingen die u aangestuurd hebt, kunt u reeds op het beeldscherm bekijken, in levensechte 3D-weergave. Deze bewerkingen vanuit het Klaes kozijnenbouwprogramma worden in Klaes CAM optimaal voor de productie klaargemaakt. Met Klaes CAM kunnen nagenoeg alle CNC-machines worden aangestuurd, ongeacht de opspan-systematiek.

Meer dan 20 jaren knowhow

Klaes CAM maakt de CNC-programmeringen aan op basis van handmatig aan te passen voorinstellingen. Voor elk bewerkingstype kunnen instellingen aan het aggregaat, het te gebruiken gereedschap, de aan- en afvoervoorwaarden als ook vele verdere bewerkingsspecifieke parameters worden toegepast.

Klaes CAM is de perfecte oplossing voor het bereiken van een hoge gegevenskwaliteit op de machine die net zo hoogwaardig als de gegevenskwaliteit van het Klaes kozijnenbouwprogramma. In deze oplossing steekt meer dan 20 jaren kennis – laat u zich ook overtuigen!

Ervaart u meer over de perfecte oplossing voor aansturing van CNC-machines.

Klaes CAM 2D flyer openen