Webinar:

Klaes Verzija 7

Osnovni-Webinar - Upravljanje artiklima

Opis:

Detaljno upoznajte mogućnosti upravljanja artiklima. Tada možete sami kreirati artikle (također s automatskim izračunom količine).

Sadržaj / Teme:
  • Pregled upravljanja artiklima
  • Različite vrste artikala
  • Definisanje artikala
  • Način izračuna
  • Otvorena sesija pitanja i odgovora
Vremenski okvir:

Jedna Sesija (90 minuta)

Termini:

Pojedinačno po dogovoru

Mi će mo se vama javiti nakon online-registracije i dogovoriti daljne korake.

Cijena:

80 €
(neto cijena plus PDV)

Registracija: