Wooden window in the window production - CE-Generator

Klaes CE generátor

Nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO) - vytváření dokumentů kliknutím tlačítka


Ušetřete spoustu času s CE generátorem od Klaes. S naším řešením je složité a namáhavé shromažďování dokumentů pro Nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO) minulostí! CE generátor, který byl vyvinut ve spolupráci s Institutem technologie oken v Rosenheimu, vytváří požadované dokumenty stisknutím tlačítka.

 

Vaše nabídky vytváříte zcela obvyklým způsobem. Poté jednoduše stisknutím tlačítka odešlete požadavek do databáze Institutu technologie oken v Rosenheimu. Tam bude Váš požadavek analyzován s ohledem na označení pro Prohlášení o vlastnostech a CE označení dané konstrukce. 

Vše jedním kliknutím na tlačítko

Výsledek bude vrácen softwaru jako PDF soubor a bude Vám plně k dispozici. Mimo jiné se PDF soubor automaticky uloží do adresáře projektů Vašeho programu Klaes. A v neposlední řadě bude výsledek požadavku archivován na webserveru Institutu technologie oken v Rosenheimu po dobu 10 let. Nasazení tohoto řešení je možné od verze 7.8.

Shrnutí výhod pro Vás: analýza a přiřazení vlastností skrz Institut technologie oken v Rosenheimu, údržba základních dat pro vytváření Nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO) díky Institutu technologie oken v Rosenheimu, popis všech konstrukcí, výstup v podobě PDF souboru s detailními informacemi, přenos PDF souboru přímo do Vašeho softwaru Klaes a archivace Vašich dat po dobu 10 let.


Podrobné informace naleznete v prospektu Klaes CE generátor.

Otevřít prospekt Klaes CE generátor
Značka CE ift Rosenheim