Woman with diary - capacity planning

Klaes Plánování kapacit a termínu - KAPA

Efektivní zpracování zakázek začínání plánování


Zadejte zakázky a nechte je Klaes Kapa automaticky naplánovat. Předem, zpětně nebo na pevný termín. Naplánované zakázky můžete nejprve naplánovat jako rezervaci. A jakmile bude zakázka přípravou výroby uvolněna, získá zakázka automaticky status „Naplánováno“. Případné přeplánování zakázky je s Klaes Kapa hračkou: Jednoduše přesunete už naplánovanou zakázku do jiného kalendářního týdne nebo na jiný den - a hotovo!

Mimo stanovení kapacity a termínu dodání můžete v Klaes Kapa slučovat výrobní zakázky, sledovat jejich dokončenost a následnou expedici. Případné překročení termínu dodání je vždy jasně a zřetelně vyznačeno. Díky tomu budete mít vždy přehled o procesech Vaší společnosti. Skrz graf využití rychle zjistíte, kolik rezerv ještě máte a tím lépe koordinovat práci Vašich zaměstnanců a spolupráci se staviteli a architekty.

Informace pouhým stisknutím tlačítka

V porovnání s „manuálními“ řešeními, jako například s Excelem, Klaes Kapa automaticky přebírá informace ze zakázek. Tím se vyhnete možným chybám. A když nějaké informace nejsou v zakázce obsaženy, snadno je přidáte pomocí volných polí. S Klaes Kapa mohou všichni uživatelé pracovat najednou a včas využívat informace pro jejich oblasti.

Stávající informace jsou cíleny pro konkrétní oblasti (například: plánování výroby, plánování cest, montáží, atd.) a jsou slučovány do uživatelsky definovaných přehledů. Každý zaměstnanec má přístup k těmto informacím, a pokud má oprávnění, může informace měnit a doplňovat nebo si tisknout své individuální seznamy. Optimalizujte a organizujte procesy Vaší společnosti s Klaes Kapa.