Server - hardware requirements for the Klaes software

Preduslovi za hardver

Informišite se o trenutnim IT-preduslovima


Ovde ćete pronaći IT-preduslove i ostale važne informacije o Klaes softveru. Od Klaes verzije 6.8 do Klaes e-prod - informišite se o minimalnim zahtevima.

Samo jednim klikom, sve liste podataka se mogu lako preuzeti u PDF formatu, a zatim sačuvati ili odštampati.