Manual Klaes Versión 7

Klaes priručnici

Sveobuhvatni priručnici za instaliranje i korišćenje programa


Dobro strukturiran priručnik je, za jedan obiman softver, alfa i omega - pogotovo kada je u haotičnom svakodnevnom poslovanju potrebno brzo rešavati pitanja. Želimo da pružimo podršku našim klijentima kada im je potrebna pomoć. Iz tog razloga, stvorili smo sveobuhvatan digitalni servis, kome se može pristupiti direktno preko Start centra unutar programa. Ovu bazu podataka zovemo "Klaes Online-Centar". Pristup priručnicima preko online centra obezbeđen je sa samo nekoliko klikova direktno iz programa:

Pristup svim priručnicima kroz online centar:
  • Startujte Klaes
  • Izaberite na padajućem meniju "Pomoć" > "Online-Centar"
  • Sada kliknite na link "Klaes karakteristike"
  • U vašem pretraživaču će se otvoriti prozor
  • Izaberite jezik
  • Kliknite na link "na priručnike"
  • Izaberite bilo koji priručnik