Klaes Webinare - Online-Schulungen für Kunden und Interessenten der Klaes Fensterbausoftware
Událost:

Online Seminář - Základní data skel

Klaes verze 7 - český jazyk

Popis:

Informační webinář k přechodu na nový modul - Základní data skel. Tento informační webinář je určen především pro společnosti, které doposud nepoužívají nový modul - Základní data skel.

Seznamte se podrobně se základními informacemi pro přechod ze “starého“ na “nový“ modul: Základní data skel. Po absolvování tohoto webináře Vám doporučujeme sjednat si individuální školení a nastavení modulu přímo od Klaes.

Obsah / Témata:
 • Základní informace o přechodu ze starého na nový modul - Základní data skel
 • Specifikace nutných podkladů pro zadání skel
 • Aktuální stav dodavatelů skel
 • Používání základních dat skel
 • Přehled a stavba základních dat skel
 • Nastavení základních dat skel (komponenty a výrobky ze skla)
 • Výpočet ceny
 • Nastavení textu položky
 • Nastavení zobrazení textu na výrobních listinách
 • Další tipy pro převod a nastavení z praxe
Délka Trvání:

120 minut

Termíny:
 • 09.04.2021 (od 10.00 do 12.00)
Cena:

Zdarma pro společnosti s uzavřenou Smlouvou o obnově či pronájmu softwaru Klaes.
Pro ostatní společnosti 100 €.

Registrace:

Registration closed.